herstarten repetities

Na tijdens de lockdown online te hebben gerepeteerd hebben wij in juli de gezamenlijke repetities weer opgestart.  Uiteraard op veilige afstand van elkaar en op een plek waar voldoende ventilatie is, conform de richtlijnen van het RIVM en het protocol van Koornetwerk.
Helaas kunnen wij nog niet terecht op onze vaste repetitielocatie in het Auriscollege, de repetities vinden daarom op verschillende locaties (buiten en binnen) plaats.